0

Track matte keyer

By April 28, 2014Grass Valley EDIUS

Track matte keyer

By April 28, 2014Grass Valley EDIUS @cs

Track matte keyer

By April 28, 2014Grass Valley EDIUS @sk

S použitím filtra Track Matte Keyer je možné vytvoriť masky na princípe alpha kanálu alebo jasu na klipy priamo na časovej osi.

S použitím filtra Track Matte Keyer je možné vytvoriť masky na princípe alpha kanálu alebo jasu na klipy priamo na časovej osi.
Read More

S použitím filtra Track Matte Keyer je možné vytvoriť masky na princípe alpha kanálu alebo jasu na klipy priamo na časovej osi.
Read More