0

REDGIANT Pluraleyes 3.5 + Edius 7 Pro ako na to…

Keďže  plugin REDGIANT Pluraleyes 3.5 nie je priamo podporovaný, lepšie povedané nie je možná priama integrácia do Edius 7 prostredia tu je návod ako na to…

Aplikáciu  REDGIANT Pluraleyes 3.5  je potrebné naištalovat ako samostatný program.

V Edius 7 si naimportujeme projekt (video + prislúchajúce audio stopy, ktoré chceme synchronizovať).

Projekt v Edius 7 musí byť rovnaký ako je zdrojové video a video umiestňujeme na V riadok nie VA tj vlastne rozdelíme zdrojové video na video+audio.

EDIUS PLURAL TUTORIAL 02_resize

V Edius 7 v menu vyberieme  File > Export Project > AFF. Nastavíme nasledovné v položke Detail… podľa obrázku.

EDIUS PLURAL TUTORIAL 03_resize

Spustíme program  REDGIANT Pluraleyes (Edius môže byť spustený na pozadí, nie je potrebné ho výpnúť). V menu vyberieme  File > New Project from AFF File a načítame vytvorený AAF súbor.

EDIUS PLURAL TUTORIAL 05_resize

Stlačíme tlačidlo Synchronize. Po prebehnutí synchronizácie by to mohlo vyzerať následovne ..

EDIUS PLURAL TUTORIAL 06_resize

Ak vyzerá všetko OK stlačíme Export Timeline… (vizuálnu kontrolu je možné spraviť zatlačením tlačítka 2-Up). V ďalšom kroku len potvrdíme tlačítkom Export pri ponechaní formátu Media Composer. Výsledný súbor sa uloží do podadresára,  kde bol uložený exportovaný AAF súbor z Ediusu. Názov adresára je odvodený od názvu sekvencie v Ediuse + dátum a čas exportu. Týmto krokom sme ukončili prácu s Pluraleyes.

Vrátime sa do prostredia Edius 7 a v menu Edius 7  File > Import Project > AFF.. výberieme exportovaný už synchronizovaný súbor AAF. Výsledok by mal vyzerať následovne…

 

EDIUS PLURAL TUTORIAL 09_resize

 

Demo na odskúšanie:

REDGIANT Pluraleyes 3.5

Grass Valley EDIUS 7 Pro

 

Cenník :

Red Giant PluralEyes 3.5

Grass Valley EDIUS 7 Pro