Prístup k online obsahu

25

Zakúpením virtuálného produktu “Prístup k online obsahu” získate plnohodnotný prístup na stránky tutorials.syntex.tv. Vďaka prístupu si budete môcť prezerať jednotlivé výukové videá, manuály, tutoriály na produkty ktoré nájdete v našej ponuke alebo s nimi úzko súvisia. Obsah na stránkach budeme aktualizovať a obsah pridávať.

tutorials-screenshot

Poznámka:
Pred zakúpením online prístupu si prosím prečítajte tento postup aby ste predišli prípadným nedorozumeniam.

Category: