0
Category

Steinberg

Reštaurovanie audio záznamu vo Wavelab 8

By | Steinberg, Wavelab

Iste sa už nejeden z vás stretol s tým, že po skončení eventu a následnej práci vrámci post produkcie ste objavili vo vašej audio stope šum alebo brum (prípadne oboje) z včas neodhaleného iného zdroja. V nasledujúcom tutoriály vám priblížime reštaurovanie audio záznamu v programe Wavelab od nemeckej spoločnosti Steinberg, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou mnohých svetoznámych zvukových inžinierov a audio producentov.

Read More