was successfully added to your cart.

Zákaldy DaVinci Resolve 11

Online školenie na DaVinci Resolve 11

By | Uncategorized | No Comments

Prvé kompletné školenie v slovenskom jazyku na populárny gradeovací systém Blackmagic Design DaVinci Resolve 11, ktoré pokrýva celý proces od teoretických základov, základných nastavení aplikácie a projektov, cez primárne a sekundárne korekcie až po finálny export hotových klipov. Navyše v tomto školení nájdete aj roundtrip medzi najpopulárnejšími strihovými aplikáciami, ktoré sú dnes na trhu.

Toto školenie je vhodné pre všetkých začiatočníkov, ktorý sa zoznamujú s aplikáciou DaVinci Resolve alebo začínajú kolorovať svoj natočený materiál. Taktiež je to ideálny zdroj informácií pre všetkých strihačov, ktorý sa neplánujú gradingom plnohodnotne živiť ale chcú využiť silu aplikácie DaVinci Resolve a zjednodušiť si grading vybraných klipov vo svojom projekte. V neposlednom rade je toto školenie viac-menej nutnosť pre všetkých majiteľov Blackmagic kamier, ktorý software DaVinci Resolve získlai s kamerou a majú v pláne sa s ním naučiť pracovať.

Read More

Reštaurovanie audio záznamu vo Wavelab 8

By | Uncategorized | No Comments

Iste sa už nejeden z vás stretol s tým, že po skončení eventu a následnej práci vrámci post produkcie ste objavili vo vašej audio stope šum alebo brum (prípadne oboje) z včas neodhaleného iného zdroja. V nasledujúcom tutoriály vám priblížime reštaurovanie audio záznamu v programe Wavelab od nemeckej spoločnosti Steinberg, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou mnohých svetoznámych zvukových inžinierov a audio producentov.

Read More

Nezávislá úprava audio a video klipov – UNLINK

By | Uncategorized | No Comments
Pri spracovávaní nasnímaných záberov sa často stáva, že potrebujeme pracovať samostate s video alebo zvukovou stopou. Ak chceme upravovať zvlášť obraz a zvlášť zvuk, je potrebné použiť funkciu Unlink. Všetko, čo potrebujete o tomto nástroji vedieť, sa dozviete v tomto videu.
Read More

Práca v móde MULTICAM

By | Uncategorized | No Comments
Iste ste sa už niekedy ocitli v situácii, že ste pre záznam nakrúcanej udalosti museli použiť viacero kamier. V tomto videu nájdete stručný a zrozumiteľný návod ako nakrútený materiál roztriediť, importovať, synchronizovať a samozrejme ako takýto záznam z viacerých kamier editovať.
Read More

Použitie video filtra MASK

By | Uncategorized | No Comments
Vysvetlenie výhod pri používaní nástroja Mask, jeho aplikovanie a možnosti nastavenia. Ukážeme vám aj možnosť práce s maskou ako s objektom, ktorý môžeme animovať v čase s využitím kľúčových bodov.
Read More

Magic Bullet Looks

By | Uncategorized | No Comments
Toto video vás prevedie procesom importovania pluginu Magic Bullet Looks od Red Giant Software do prostredia EDIUS Pro 7 a tiež ukáže možnosti jeho použitia. Tento populárny zásuvný modul slúži na úpravu finálneho vzhľadu vašich videí a poskytuje naozaj pokročilé nástroje v oblasti farebných korekcií.
Read More